GENERALFORSAMLING

Det innkalles med dette til Generalforsamling i PublikUng, søndag den 10. desember klokken 18:00.

Vi møtes på Cafe Laundromat i Underhaugsveien 2.

Saksliste er som følgende:
I. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
II. Konstituering: Valg av møteleder og referent.
III. Styrets beretning, ved styreleder Nora Helset.
IV. Regnskap.
V. Vedtektsendringer.
VI. Valg av styremedlemmer.
VII. Budsjett.
VIII. Eventuelt.

Forslag under punkt V og punkt VIII skal være styret i hende senest to uker før generalforsamlingen og sendes med sakspapirene.

Alle PublikUngs medlemmer har mulighet til å møte hvis de ønsker. Vennligst gi beskjed på post@publikung.no innen mandag 4. desember, så er vi sikre på å få plass til alle som ønsker.

Med vennlig hilsen styret i PublikUng.

DET NORSKE SOLISTKOR: FIGURE HUMAINE

PublikUng deler ut 10 gratisbilletter til konserten Figure Humaine med Det Norske Solistkor søndag 15. oktober kl. 18.00 i Margaretakyrkan i Oslo.

Det Norske Solistkor ønsker velkommen til a cappella-konsert under ledelse av det unge dirigenttalentet Yuval Weinberg. På programmet står musikk som har blitt komponert i krigsår med utgangspunkt i verket ”Figure Humaine” av Francis Poulenc. Verket ble komponert under okkupasjonen av Frankrike til tekst av poeten Paul Éluard, og smuglet til London for premiere på BBC i mars 1945. I tillegg vil det bli fremført verk av blant andre Schütz, Mauersberger og Elgar denne høstkvelden. Konserten inngår i Det Norske Solistkors konsertserie ”Oslo-serien”.

For mer informasjon se: Solistkorets hjemmeside

Vi deler ut 10 gratisbilletter.
Førstemann til mølla prinsippet gjelder! Påmelding gjøres via vårt nyhetsbrev som sendes ut til alle medlemmer.