Styret 2021

Fra venstre: Lisa Schiøth Wang (styreleder), Dag August Schmedling Dramer (medlemsansvarlig), Karen-Marie Eikeland (nestleder, økonomi, nyhetsbrev)