Styret 2020

Fra venstre: Hanna Nordlien Berg, Dag August Schmedling Dramer, Lisa Schiøth Wang, Inger Johanne Skar, Bengt Magnus Sjøberg Carlson, Karen-Marie Eikeland

Styreleder: Lisa Schiøth Wang

Nestleder og økonomi: Karen-Marie Eikeland

Nyhetsbrev og hjemmeside: Ivar Svalheim Haugerud (ikke på bildet)

Markedsføring og sosiale medier: Hanna Nordlien Berg

Medlemsansvarlig: Dag August Schmedling Dramer

Konsertansvarlig: Inger Johanne Skar