Styret 2022

Fra øverst til venstre Emma-Lovise Norheim Ridderseth (nyhetsbrevansvarlig), Dag August Schmedling Dramer (medlemsansvarlig), Felix Rudi (billettansvarlig), Herbjørg Lind (SOME-ansvarlig). Nederst fra venstre Lisa Schiøth Wang (styreleder), Karen Marie Eikeland (nestleder og økonomisnasvarlig). Ikke på bildet: Fredrik Aarnes (webredaktør)