Om PublikUng

Hva?
PublikUng er en organisasjon som formidler scenekunst og klassisk musikk til et ungt publikum.

Hvem?
PublikUng ble stiftet i 2011 av Gjøril Songvoll og eies av Opera til Folket. I dag består styret av Lisa Schiøth Wang (leder), Karen-Marie Eikeland (nestleder, nyhetsbrev og økonomi) og Dag August Schmedling Dramer (medlemsansvarlig).

Hvorfor?
Organisasjonen har som mål å senke terskelen for å gå i operaen og på konserter med klassisk musikk blant unge. Visjonen vår er å spre interessen for klassisk musikk, og gjøre den mer tilgjengelig for de mellom 18 og 30 år.

Hvordan?
Vi kan tilby gratisbilletter og sterkt reduserte billetter fordi samarbeidspartnerne våre ser verdien av å nå ut til et yngre publikum. Organisasjonen er basert på frivillighet, og vi ønsker derfor at medlemskap skal være gratis.

Jeg kan ikke komme på konserten likevel!
Påmelding er bindende. Kan du ikke komme må du melde fra til noen i styret slik at vi kan gi billetten videre til andre som kan få glede av den. Sanksjoner kan ilegges dersom du ikke møter opp på konsert uten å si ifra. Dette vil fremkomme av vilkårene for påmelding til den enkelte konserten.

Bli medlem her!