Generalforsamling 06.11.2014: Saksliste og Årsrapport

Generalforsamling 06.10.2014 Saksliste

1.1 Godkjenning av ordstyrer.

Forslag: Simone Brassien

1.2 Godkjenning av referent.

Forslag: Elin Handeland

2.1 Godkjenning av innkallelse

2.2 Godkjenning av dagsorden

3. Årsrapport fra styret ved leder Helle Hobbelhagen.

4. Valg av styre.

Ledige verv:

Leder

Nestleder

Frivillig- & medlemsansvarlig

Markedsansvarlig /informasjonsansvarlig  1

Markedsansvarlig /informasjonsansvarlig  2

Arrangementsansvarlig

Kandidater:

Helle Hobbelhagen

Elin Handeland

Inger Johanne Skar

Sunniva Hustoft

Susanne Roald

Miriam Rintelen

 

 

Årsrapport for PublikUng – 2014

 

Det er verken inntekter eller utgifter i PublikUng, og det foreligger dermed ikke et årsregnskap.

Nåværende styre har i realiteten fungert som styre siden januar.

Styret har i siste periode befattet seg med følgende saker;

–       Fortsatt arbeidet med å formidle scenekunst til et ungt publikum gjennom gode tilbud fra våre samarbeidspartnere via hjemmeside, nyhetsbrev og våre facebooksider

–       Inngått et nytt regelmessig samarbeid med Oslo Quartet Series

–       Hatt prosjektsamarbeid med Fagerborgfestspillene

–       Hatt prosjektsamarbeid med Oslo Kammermusikkfestival

–       Hatt prosjektsamarbeid med Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival

–       Videreformidlet tilbud til over 27 konserter fra januar og frem til mars 2015.

–       Vært på programlansering hos Oslo Quartet Series og Filharmonien

–       Styret har også vært invitert sammen med medlemmene til åpning av de nye lokalene til Opera til folket.

For fremtiden tar vi sikte på å jobbe videre med eksisterende prosjekter samtidig som vi vil intensivere arbeidet med å skaffe flere attraktive tilbud til PublikUngs medlemmer. Vi tar også sikte på å søke om midler til å øke aktiviteten fremover.


Publisert