Om oss

  • PublikUngs styre i 2022
  • PublikUng på Lorry
  • Noen medlemmer foran en kirke
  • Konsert
  • PublikUng på Lorry

Hva?

PublikUng er en organisasjon som formidler scenekunst og klassisk musikk til et ungt publikum.

Hvem?

PublikUng ble stiftet i 2011 av Gjøril Songvoll og eies av Opera til Folket.

Hvorfor?

Organisasjonen har som mål å senke terskelen for å gå i operaen og på konserter med klassisk musikk blant unge. Visjonen vår er å spre interessen for klassisk musikk, og gjøre den mer tilgjengelig for de mellom 18 og 30 år.

Hvordan?

Vi kan tilby gratisbilletter og sterkt reduserte billetter fordi samarbeidspartnerne våre ser verdien av å nå ut til et yngre publikum.

Styret 2022