Generalforsamling

Brown wooden gavel

Den 06.11.2014 innkaller PublikUng til generalforsamling kl 20.00 på Chateau Neuf. Alle PublikUngs medlemmer har anledning til å komme hvis de ønsker. Vennligst gi beskjed til post@publikung.no i forkant, slik at vi er sikre på å få plass til alle. Frist for påmelding er onsdag 22.10.

Saksliste i forkant og referat i etterkant kan fås ved å kontakte oss på epost.

 


Publisert