Generalforsamling 18. juni

Brown wooden gavel

Torsdag den 18. juni 2015 innkaller PublikUng til generalforsamling kl 19.00 på Chateau Neuf. Alle PublikUngs medlemmer har anledning til å komme hvis de ønsker. Vennligst gi beskjed til post@publikung.no i forkant, slik at vi er sikre på å få plass til alle. Frist for påmelding er mandag 1. juni.

Saksliste i forkant og referat i etterkant publiseres på publikung.no

Med vinnlig hilsen styret i PublikUng!


Publisert