Saksliste til generalforsamling den 18.06.2015

Hei alle PublikUngere! Her kommer saksliste for neste ukes generalforsamling på Chateau Neuf, som opplyst tidligere. Har du spørsmål angående generalforsamlingen kan du lett nå ogg via mail eller facebook.

Saksliste;

I. Godkjenning av innkalling og dagsorden

II. Konstituering. Valg av møteleder og referent

III. Styrets beretning, ved leder Helle Hobbelhagen

IV. Regnskap

V. Vedtektsendringer

VI. Budsjett

VII. Valg av medlemmer til høstens styre

VIII. Eventuelt.

 

Vi ønsker dere alle en videre god sommer, og gleder oss til å se dere igjen til høsten med vårt nye program!

Vennlig hilsen styret i PublikUng


Publisert