Generalforsamling

Brown wooden gavel

Det innkalles med dette til generalforsamling i PublikUng, Lørdag den 12. desember, klokken 19:00. Møtet vil ta sted på Villa Paradiso Frogner, Sommerrogata 17.

I. Godkjenning av innkalling og dagsorden

II. Konstituering; Valg av møteleder og referent

III. Styrets beretning, ved styreleder Lars Georg Enge Sæterøy

IV. Regnskap

V. Vedtektsendringer

VI. Budsjett

VIII. Eventuelt

 

Alle PublikUngs medlemmer har anledning til å komme hvis de ønsker. Vennligst gi beskjed til post@publikung.no i forkant, slik at vi er sikre på å få plass til alle. Frist for påmelding er søndag 6. desember.

Vennlig hilsen styret i PublikUng.


Publisert