Generalforsamling

Brown wooden gavel

Det innkalles med dette til generalforsamling i PublikUng, torsdag den 9. juni, klokken 19:30. Møtet vil ta sted på Musikk- og Scenehusen, Christiania torv 1.

I. Godkjenning av innkalling og dagsorden

II. Konstituering; Valg av møteleder og referent

III. Styrets beretning, ved styreleder Lars Georg Enge Sæterøy

IV. Regnskap

V. Vedtektsendringer

VI. Valg av styremedlemmer

VII. Budsjett

VIII. Eventuelt

 

Alle PublikUngs medlemmer har anledning til å komme hvis de ønsker. Vennligst gi beskjed til post@publikung.no i forkant, slik at vi er sikre på å få plass til alle. Frist for påmelding er mandag 6. juni.

Vennlig hilsen styret i PublikUng.


Publisert