Generalforsamling 16. desember

Brown wooden gavel

Det innkalles med dette til generalforsamling i PublikUng, fredag den 16. desember, klokken 20:00. Møtet vil ta sted på Kulturhuset, Youngstorget 3.

Saksliste er som følgende;

I. Godkjenning av innkalling og dagsorden

II. Konstituering; Valg av møteleder og referent

III. Styrets beretning, ved styreleder Nora Helset

IV. Regnskap

V. Vedtektsendringer

VI. Valg av styremedlemmer

VII. Budsjett

VIII. Eventuelt

 

Alle PublikUngs medlemmer har anledning til å komme hvis de ønsker. Vennligst gi beskjed til post@publikung.no i forkant, slik at vi er sikre på å få plass til alle. Frist for påmelding er fredag 9. desember.

Vennlig hilsen styret i PublikUng.


Publisert