GENERALFORSAMLING

Det innkalles med dette til Generalforsamling i PublikUng, søndag den 10. desember klokken 18:00.

Vi møtes på Cafe Laundromat i Underhaugsveien 2.

Saksliste er som følgende:
I. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
II. Konstituering: Valg av møteleder og referent.
III. Styrets beretning, ved styreleder Nora Helset.
IV. Regnskap.
V. Vedtektsendringer.
VI. Valg av styremedlemmer.
VII. Budsjett.
VIII. Eventuelt.

Forslag under punkt V og punkt VIII skal være styret i hende senest to uker før generalforsamlingen og sendes med sakspapirene.

Alle PublikUngs medlemmer har mulighet til å møte hvis de ønsker. Vennligst gi beskjed på post@publikung.no innen mandag 4. desember, så er vi sikre på å få plass til alle som ønsker.

Med vennlig hilsen styret i PublikUng.


Publisert