Styret 2019

Fra venstre: Dag August Schmedling Dramer, Inger Johanne Skar, Christoffer Mæland, Lisa Schiøth Wang, Nora Helset, Karen-Marie Eikeland, Andreas Skjæret

Styreleder: Lisa Schiøth Wang

Nestleder: Christoffer Mæland

Nyhetsbrev og økonomi: Karen-Marie Eikeland

Medlemsansvarlig: Inger Johanne Skar

Medieansvarlig: Dag August Schmedling Dramer

Styremedlem: Nora Helset

Styremedlem: Andreas Skjæret


Publisert