PublikUng søker nye styremedlemmer!

Har du lyst på verv i PublikUng?

Nye styremedlemmer som vil være med på å videreføre PublikUngs arbeid søkes.

Vi søker engasjerte personer, gjerne med organisasjonserfaring og gode IT-kunnskaper. Er du dreven på sosiale medier, er dette noe vi særlig ser etter.

Er du interessert? Send oss en mail på post@publikung.no hvor du forteller kort om deg selv, og hvorfor du ønsker å sitte i styret.

Vi håper på å høre fra deg!

Hilsen styret i PublikUng.


Publisert