Generalforsamling

TIRSDAG DEN 7. JANUAR 2020 KL. 18.00

Det innkalles med dette til Generalforsamling i PublikUng, tirsdag den 7. januar klokken 18.00. Alle påmeldte får beskjed om møtested på e-post så fort det er avklart.

Generalforsamlingen er PublikUngs øverste organ. Har du forslag til vedtektsendringer eller ønsker å sitte i styret er det mulig å fremme forslag her.

Saksliste er som følgende:

I. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
II. Konstituering: Valg av møteleder og referent.
III. Styrets beretning, ved styreleder Lisa Schiøth Wang
IV. Regnskap.
V. Vedtektsendringer.
VI. Valg av styremedlemmer.
VII. Budsjett.
VIII. Eventuelt.

Forslag under punkt V og punkt VIII skal være styret i hende senest to uker før generalforsamlingen og sendes med sakspapirene.

Alle PublikUngs medlemmer har mulighet til å møte hvis de ønsker. Vennligst meld dere på påmeldingsskjemaet innen 1. januar.

Med vennlig hilsen styret i PublikUng.

Meld at du kommer HER


Publisert