Generalforsamling 2022

PublikUngs generalforsamling ble avholdt fredag den 25. april.

Det ble valgt nytt styre bestående av:

Styreleder: Lisa Schiøth Wang

Nestleder og økonomiansvarlig: Karen-Marie Eikeland

Medlemsansvarlig: Dag August Schmedling Dramer

Billettansvarlig: Felix Rudi

Nyhetsbrevansvarlig: Emma-Lovise Norheim Ridderseth

Webredaktør: Fredrik Nikolai Aarnes

SOME-ansvarlig: Herbjørg Lind

Styret ser frem til det kommende året med klassiske konserter og sosiale arrangementer.

Fra øverst til venstre Emma-Lovise Norheim Ridderseth, Dag August Schmedling Dramer, Felix Rudi, Herbjørg Lind. Nederst fra venstre Lisa Schiøth Wang, Karen Marie Eikeland. Ikke på bildet: Fredrik Aarnes (webredaktør)

Publisert