SOSIALT SAMVÆR ETTER JUNI-KONSERTENE

Torsdag 2 juni og torsdag 9. juni 

I forlengelse av konsertene med Norges Musikkhøgskole den 2. juni og Den norske Studenterforening den 9. juni, inviterer PublikUng til sosialt samvær etter begge konsertene!

Etter diplomkonserten med Norges Musikkhøgskole og KORK, den 2. juni, møtes vi utenfor NRK Store Studio og drar ut sammen.

Etter konserten med Den Norske Studenterforening, den 9. juni, blir vi med koret på konsertnachspiel.

Vi håper at nye og gamle medlemmer tar seg turen og gleder oss til å bli bedre kjent med dere!

Hilsen styret i PublikUng


Publisert