Generalforamling 2023

Generalforsamlingen er PublikUngs øverste organ. Alle PublikUngs medlemmer har mulighet til å møte.

Saksliste er som følgende:

I. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
II. Konstituering: Valg av møteleder og referent.
III. Styrets beretning, ved styreleder Lisa Schiøth Wang
IV. Regnskap.
V. Vedtektsendringer.
VI. Budsjett.
VII. Valg av styremedlemmer.
VIII. Eventuelt.

Forslag under punkt V og punkt VIII skal være styret i hende senest én uke før generalforsamlingen.

Med vennlig hilsen styret i PublikUng.


Publisert